Vlaams EnergieBedrijf

logo VEB 150
Het Vlaams EnergieBedrijf heeft als doel de energiekost van de brede overheid en lokale besturen te verminderen.
Ten eerste door centraal en goedkoper energie aan te kopen.
Ten tweede door energie- en gerelateerde data te centraliseren.
Ten slotte door publieke diensten te begeleiden in efficiënter omspringen met energie.VEB Team 694
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.