Leefmilieu Brussel

In 2012 is Tour&Taxis begonnen met de bouw van een nieuw ‘passief’ kantoor gebouw op haar site. De huurder van dit gebouw is Leefmillieu Brussel. Het gebouw werd in 2014 opgeleverd en later in het jaar was Leefmillieu Brussel naar haar nieuwe kantoren verhuisd.

Het gebouw is voorzien van een BREEAM certificaat met de vermelding ‘Uitstekend’. BREEAM is de standaard referentie op het vlak van duurzaam bouwen en wordt als evaluatie methode gebruikt om de-facto milieuprestaties van een gebouw te beschrijven.

Het ‘Leefmillieu Brussel’ gebouw is één van de eerste gebouwen in België, die deze hoge score op het gebied van duurzaamheid, kan voorleggen.

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.