Herman Teirlinck

Een nieuw gebouw luidt weldra de volgende stap in van de ontwikkeling van Tour & Taxis; na Leefmilieu Brussel komt nu ook de Vlaamse overheid naar de site.

Dankzij het project heeft Tour & Taxis de overheidsopdracht binnengehaald van ParticipatieMaatschappij voor Vlaanderen (PMV), de holding van de Vlaamse overheid die opdracht gaf om de aanbesteding te lanceren.

Dit nieuwe, ambitieuze gebouw is een van de nieuwste projecten op de site (30 ha) die op termijn ook voorzien wordt van een park (9 ha), woningen, crèches, winkels, culturele en openbare voorzieningen enz.

RUIM, HELDER, DUURZAAM EN TOEGANKELIJK

Het gebouw werd ontworpen door Neutelings Riedijk in samenwerking met Conix RDBM Architecten en heeft een oppervlakte van 46.000 m², verdeeld over 6 verdiepingen en ondergrondse ruimtes, waaronder ook een parking van 311 plaatsen. Dankzij de binnentuinen baden de kantoorruimtes in natuurlijk licht. Het gebouw wordt opgetrokken ter hoogte van het Koninklijk Pakhuis. Beide gebouwen sieren de hoofdingang van de site, die ook een opknapbeurt krijgt dankzij de aanleg van een openbaar plein en een dreef tot aan het Goederenstation. Herman Teirlinck beschikt ook over een semi-openbare overdekte straat. Alweer een knipoog naar het Koninklijk Pakhuis!

Ook qua duurzaamheid mag Herman Teirlinck best trots zijn. Volgens het lastenboek behaalt het nieuwe Vlaamse Administratieve centrum een duurzaamheidsniveau van 4 sterren. Dat komt overeen met de score ‘uitstekend’ van BREEAM (referentiestandaard in termen van duurzame bouw). Dat is een score die ruimschoots voldoet aan de normen die vanaf 2015 gelden voor passieve gebouwen in het Brussels Gewest. Wat de toegankelijkheid betreft, zijn grote verbeteringsprojecten op til. Zo zullen tussen de site en het noordstation heel wat grote werken uitgevoerd worden. Voetpaden worden breder, fietspaden worden aangelegd, maar ook de Picardbrug (die fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer meer ruimte moet geven) wordt gebouwd.

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.