A breath of Fresh Air

 

DE GROENE DREEF EN HET PARK

De Groen Dreef, zo heet de nieuwe groene zone,waar het park (9,1 hectare) op de site deel van uitmaakt. Tegenover het Koninklijk Pakhuis is een recreatief park voorzien dat zich uitstrekt tot de waterpartijen vlakbij de Sainctelettebrug. Frans landschapsarchitect Michel Desvigne werkte samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het project vorm te geven. Het publieke gedeelte van de groene zone wordt gefinancierd door Beliris. Het park op de site, dat zich uitstrekt over 15 hectare langsheen de voormalige spoorlijn 28, zal het metrostation Pannenhuis, Tour & Taxis en de kanaalzone met elkaar verbinden. In maart 2014 gingen de werken van start onder het toeziend oog van landschapsarchitect Bas Smets.

EEN UITDAGEND STAPPENPLAN

Door het verleden van de site en het bodemtype moet het park aangelegd worden in verschillende fases. Aangezien het terrein vroeger dienst deed als goederenstation moest het volledig geëgaliseerdworden voor de aanleg van treinsporen. Het hellend terrein werd meer dan 6 meter afgegraven waardoor de vruchtbare grond er volledig verdween. Voor het park er komt moet Tour&Taxis enkele maatregelen treffen om de arme, zware kleigrond en het lage grondwaterniveau aan te pakken.

Na een studie door Bas Smets werd gekozen om de bodem op natuurlijkewijze te verbeteren. in een eerste faseworden heel wat boswilgen (snelgroeiende boomsoort) aangeplant. Die bomen spelen om verschillende redenen een belangrijke rol. Eerst en vooral verbeteren ze de bodemkwaliteit aangezien hun wortels de bodem luchtig maken en zo de doorlaatbaarheid verhogen waardoor de kans op overstromingen vermindert. Vanaf de herfstperiode worden afgevallen bladeren omgezet in humus wat de nodige voedingsstoffen oplevert.

De wilgen hebben ook een structurele functie aangezien ze ervoor zorgen dat kastanjebomen, essen of lindebomen loodrecht omhoog kunnen groeien. Tot slot doen deze “wonderbomen” ook dienst als scherm door het zicht op de vele werven op de rest van de site te blokkeren.

Na enkele jaren zullen deze tijdelijke bomen gekaptworden en zal de bodem op natuurlijke wijze verbeterd zijn. Enkel de definitieve bomen zullen blijven staan. In dezelfde fase krijgt het park tussen de Havenlaan en het Goederenstation ook een groene, meerstedelijke look. De bomenworden in rechte lijnen aangeplant en creëren zo een duidelijke structuur die bezoekers begeleidt naar het park en de hoofdingang van het Goederenstation

EEN GROENE LONG

In een tweede fase wordt het doel van Extensa (de ontwikkelaat van Tour & Taxis) gerealiseerd: de aanleg van een park in Engelse stijl zoals het onlangs gerenoveerde Josaphatpark in Schaarbeek. Om die look te verkrijgen worden verschillende inheemse bomen aangeplant rondom een vallei en een waterpartij. De vele kronkelende paadjes langsheen de heuvels leveren prachtige uitzichten op. Er zijn verschillende speelruimtes voorzien, maar ook verschillende heuvels en groene zones waar u kan uitrusten. Bovendien heeft Extensa de ingang langs de Jubelfeestlaan uitgerust met voet- en fietspaden.

Kortom, een ambitieus project dat zuurstof geeft aan de Brusselaars en de bezoekers die van heinde en verre de site komen bezoeken.

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.