Ontwikkeling

Terwijl de site van Tour & Taxis voorheen een grondreserve was, is het vandaag de dag de plaats van een nieuw ontwikkelingsgebeuren.

De succesvolle renovatie van het Koninklijk Pakhuis, de Sheds en het Hôtel de la poste gebeurde met het grootste respect voor het historisch erfgoed.

In juni 2008 beloonde Europa Nostra deze door het publiek reeds gesmaakte ingreep met een medaille voor conservering en herontwikkeling. De drie gebouwen, alsook de open ruimte met zijn evenementen in grote tenten, lokken inmiddels meer dan 500.000 bezoekers per jaar.

In de lente van 2015, was de eerste fase van een nieuw park van 9 ha opengesteld voor het publiek.
Dit park geeft structuur aan de site waarop nog 350.000 m² kan gebouwd worden.
Tevens zijn de eerste woningen opgeleverd achter de Gare Maritime.
 
Het potentieel voor nieuwe duurzame kantoren werd reeds aangesneden met het passieve kantoorgebouw (16.900 m²) dat in november 2014 in gebruik werd genomen door Leefmilieu Brussel en intussen werd verkocht aan de verzekeringsmaatschappij Intégrale.
De bouwwerken voor het nieuwe Vlaams Administratief Centrum "Herman Teirlinck" (45.000 m²) zijn in 2015 van start gegaan.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.