The Oval office

TOO logo

Vanuit de overtuiging dat merken en mensen elkaar inspireren, creëert The Oval Office live-driven merkbelevingen die organisaties en hun doelgroepen positief verrassen, inspireren en engageren.

“We laten mensen merken beleven”

Mensen en merken samenbrengen, dat is onze missie. Wij helpen mensen de toegevoegde waarde van merken te begrijpen en we helpen merken de behoeften en wensen van de mensen te begrijpen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat als mensen eenmaal een merk echt hebben ervaren ze het merk beter zullen begrijpen, zich veel meer verbonden voelen met het merk en nooit meer zullen vergeten waar het merk voor staat.

Het bureau opereert vanuit Brussel, Antwerpen en Gent, waar 35 mensen, experts in communicatie, brand activation en evenementen samenwerken aan hetzelfde doel: mensen merken laten beleven.

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.