Bescherming van de privacy

Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens wordt gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

Dit betekent concreet dat:
  • De persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonsgegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directmarketingdoeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang hebt tot uw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kunt doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Op basis van uw aanvraag zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die u ons bezorgt.
  • Wij ons ertoe verbinden de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonsgegevens.
Links naar andere websites
Indien wij links naar andere websites opnemen, dan worden deze links u louter ter informatieve titel aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. PROJECT T&T kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bezochte websites of de praktijken van de eigenaar of operator van deze websites.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.