Polo Architects

PoloArchitects

URBANISM / ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN


POLO Architects is een architectenteam dat zichwenst te profileren als een conceptuele vormgever voor een breed gamma van programma’s, met voldoende realiteitszin voor het zoeken en vinden van concrete oplossingen, rekening houdend met de programmatorische wensen van de opdrachtgever, het budget en de constructieve vereisten. De maatschappelijke context en een specifieke houding t.o.v. het bestaande patrimonium zijn eveneens aspecten die bij de conceptvorming een belangrijke rol spelen.
Vrij van enig dogma staan het kritisch inspelen op de omgeving en het nauwgezet opvangen van de signalen en behoeften van de opdrachtgever centraal. Dit resulteert in een gedifferentieerd en gearticuleerd ontwerp, dat op verschillende schaalniveaus leesbaar wenst te zijn.

POLO Architects kan zich beroepen op een ruime ervaring en knowhow in projecten met complexe programma’s in complexe omgevingen, waarbij de stedenbouwkundige randvoorwaarden een belangrijke rol spelen. Wedstrijden, ontwerpen en realisaties werden met succes afgerond.

www.polo-architects.be

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.