4de editie - SDF marathon

SDF marathon organiseert op 6 oktobre de 4de Cycling marathon te voordeel van de daklozen.
De start van de marathon zal om 12u in de Quality Fitness (Bergensesteenweg 388b, 1600 Sint-Pieters-Leeuw) gegeven worden.

Verschillende bekende artisten (Lyya Rock, de danseres Fédra, de danser Abdel, een radio presentator van Radio Contact Gaetan Bartosz, Alexia Waku, Cabaret Company ...) steunen deze aktie en zullen voor animatie zorgen.

Voor verdere inlichtingen: sdfmarathon.be 

 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.