Havenlaan - Het einde van de werken

Het einde van de werkenHet einde van de werken voor het nieuw voet en fietspad in ‘t zicht op de Havenlaan ?

« Op 13/11/2012 zijn de werken gestart om een nieuw voet- en fietspad aan te leggen in de Havenlaan. De laan moet eigenlijk in z'n geheel heraangelegd worden, maar daar kunnen voetgangers en fietsers niet op blijven wachten. »

Werken Havenlaan gestart: nieuw voet- en fietspad - video

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.