AquarelSalon van België

SalonAquarelle LogoHet belangrijkste Aquarelsalon in Europa stelt u 130 professionele aquarellisten voor die ruim 1000 hedendaagse en originele werken tentoonstellen.

Deze artiesten, komende uit alle werelddelen, beheersen alle technische verscheidenheden van de aquarelkunst; ze overtreffen ze zelfs ten gunste van de creativiteit, diepe emoties en uitzonderlijke onderwerpen. 

Gedurende 10 dagen zal een gekleurde waterlijn Brussel bespatten. 

Magistrale demonstraties, publieke prestaties en artiestenateliers zullen de tentoonstelling verrijken.

Van 23 oktober tot 02 november 2015
Alle dagen van 10u tot 20u.

Info en vermindering op de toegangsprijs : www.salon-aquarelle.be

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.