Biodiversity for life !


logobeeodiversity


BEEODIVERSITY lanceert zijn crowdfundingscampagne (financiering door de inwoners): Biodiversity for life !


Als u aan deze campagne deelneemt, ondersteunt u een project in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de bestuivers, de biodiversiteit en uiteindelijk dus uw welzijn wil beschermen!

=> Video : http://oua.be/1x8u

U wordt BEEODIVERSITY-ambassadeur en zal daarvoor verschillenden beloningen krijgen, zoals levenslang honing!

Meer info : www.oksigencrowd.eu/beeodiversity

Wij wijden al onze energie aan het welslagen van dit project, maar uw ondersteuning als burger is essentieel voor de goede ontwikkeling ervan.  Het bevestigt er het belang van en zal ons de kans geven belangrijke activiteiten en ontwikkelingen te plannen (www.oksigencrowd.eu/beeodiversity).

Aarzel niet om deze mail door te sturen en onze Facebook-pagina te liken https://www.facebook.com/BeeOdiversity. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan het welslagen van onze campagne!

Bij voorbaat al heel veel dank voor uw steun!

Het Beeodiversity-team


www.beeodiversity.com

 

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.