“Déclic” dag – Rolmodellen voor succes


logoJournéedéclicLaat ons klikken… op naar de zevende editie ! Tijdens de “Déclic”-dag brengen we jongeren uit volkswijken, vaak met migratieachtergrond, in contact met professionals uit dezelfde volkwijken die dezelfde waarden delen, dezelfde moeilijkheden hebben gekend, maar die vandaag “succesvol” zijn in hun academische en/of professionele loopbaan.

Het concept van de dag is dus eenvoudig, maar tegelijkertijd innovatief en veelbelovend: jongeren die vaak een gebrek hebben aan referentiekaders of die onvoldoende gestimuleerd worden in contact brengen met succesvolle rolmodellen die op hen lijken. Op die manier kunnen deze jongeren zich identificeren met volwassenen uit hun eigen buurt die het op professioneel vlak “gemaakt hebben”. Dit biedt hen een reëel perspectief op een gelukkige toekomst.

We noemen dit project “Déclic” omdat we zelf tijdens ons parcours beïnvloed zijn door een ontmoeting, een discussie, een goede raad. Deze “déclic” liet ons toe om de “klik” te maken die ons toeliet om die cruciale beslissingen te nemen die voor onze toekomst zo bepalend zijn gebleken. Het is deze “klik” die het verschil kan maken tussen falen en succes.

Op 3 mei, kom en ontmoet spannend jongeren en inspirerende rolmodellen !!

Meer info : www.abpm.be

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.