BeeOdiversity - De winter loopt op zijn einde

BeeofdiversityDe winter loopt op zijn einde, de lente komt eraan en de temperaturen zullen weer stijgen.
Bezige bijen zullen de korven weer laten trillen. Onze bijtjes zullen weer snel in hun dagelijkse bezigheden vertier vinden en de koninginnen zullen voor het nageslacht zorgen.
 
BeeOdiversity zal voor zoetigheden zorgen in de korven om zodoende de overgang van de winter naar de lente, waar voedsel nu nog schaars is, aangenamer te maken.
 
SoBee By BeeOdiversity honing is beschikbaar aan het onthaal aan 7.50€  Een deel van de opbrengst is toegekend aan de door BeeOdiversity gevoerd acties ter gunste van het milieu.

Proef het zeker !!!!!

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.