Artistiek Credo van Ulrike Bolenz

Van 05.03.15 tot 20.03.15

 
02 Ulrike-Bolenz“Kunst maken” is altijd een solitaire bezigheid. Het is een puur mentale creatie van existentiële aard dat niet mogelijk is in het lawaai van een fabrieksgebouw.
Dit betekent niet dat een kunstenaar zich totaal afsluit tegenover de maatschappij, politieke gebeurtenissen of wetenschappelijke innovaties.

De ware kunstenaar is een naar waarheid en schoonheid strevende ‘eenzaat‘ die compromisloos, tegen de bestaande tendenties op de kunstmarkt in, zijn eigen pad volgt. Dit onderlijnt immers alleen de ware wil van de kunstenaar om zijn artistieke eigenheid en artistieke creaties te realiseren. We spreken dan over het product van zijn mentale vrijheid dat niet te onderwerpen valt aan commerciële aspecten.

Tour&Taxis
Havenlaan 86c
Koninklijk pakhui – Unit C4
1000 Brussel
Van 12u tot 18u
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.