Extensa verwerft 100% Tour&Taxis

Extensa Group verwerft 100% van de vennootschappen die eigenaar zijn van de site Tour&Taxis te Brussel, door overname van de resterende 50% van de aandelen van haar joint venture partners IRET en STAK REI.

Met 30 ha is de site van Tour&Taxis
een van de grootste grondreserves in het Gewest. Naast het Koninklijk Pakhuis omvat de site de “sheds” waarin grote beurzen en evenementen worden georganiseerd, het Postgebouw en het nog te renoveren goederenstation. Een nieuw park van 10 ha zal structuur geven aan de site waarop nog ruim 350.000 m² kan gebouwd worden. In het eerste kwartaal van 2015 zal met de bouw van de eerste woningen worden begonnen en de eerste fase van het nieuwe park zal in het voorjaar worden afgewerkt.

Het potentieel voor nieuwe duurzame kantoren werd reeds aangesneden met het energie-passieve kantoorgebouw (16.900 m²) dat in november 2014 in gebruik werd genomen door Leefmilieu Brussel en intussen werd verkocht aan de verzekeringsmaatschappij Intégrale. De bouwwerken voor het nieuwe Vlaams Administratief Centrum (45.000 m²) zullen in 2015 van start gaan.

Extensa zal Tour&Taxis verder ontwikkelen op basis van de richtlijnen die in nauw overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel zijn vastgelegd, met het oog op de creatie van een nieuwe gemengde stadswijk waar het aangenaam werken, wonen en ontspannen is in een groene en duurzame omgeving.

Extensa is gespecialiseerd in stadsuitbreiding en binnenstedelijke ontwikkelingen, onder andere de nieuwe stadswijk Cloche d’Or in Luxemburg Stad, Cederpark (Hasselt) en De Munt (Roeselare). Extensa Group NV is 100% eigendom van Ackermans & van Haaren

Voor bijkomende informatie : www.extensa.eu

Art01 Banner01

 

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.