Bloed inzamelen: Eenvoudig en dichtbij – 27 maart 2015

03A Sangpoursangdonneur NLTijdens het lezen van deze boodschap, zal 1 persoon in België een bloedtransfusie nodig hebben om te overleven. Vergeet niet: een leven is onvervangbaar, niet het bloed!
 
België is een land waar bloed in voldoende mate beschikbaar is. We stellen echter wel vast dat het aantal bloedgevers elk jaar daalt. Dit is te wijten aan de alsmaar strenger wordende medische selectiecriteria. Om de bloedreserve te behouden moet het Rode Kruis niet alleen rekenen op de trouwe bestaande bloedgevers maar ook op nieuwe bloedgevers.
 
 
T&T en het Rode Kruis organiseren hun veertiende bloedinzameling op vrijdag 27 maart 2015.
  • Plaats: In een bloedafnamebus geparkeerd naast de hoofdingang van het Koninklijk Pakhuis,
    op de “Mer de Pavés”. 
  • Uurrooster: 10u – 13u30 en 14u15 – 16u.
 
Rekening houdende met de inschrijving, het medisch examen en de rusttijd na de bloedgift, moet men ongeveer 30 minuten vrijmaken. De bloedafname zelf duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
 

Bloed geven in 1-2-3.
Zo gaat bloed geven praktisch in zijn werk:

  1. Elke donor ontvangt een formulier en een vragenlijst in verband met het risicogedrag. Aan de hand van deze vragenlijst beslist de arts of u in aanmerking komt voor een bloedgift. Soms wordt uw bloed geweigerd omdat u bijvoorbeeld een bepaald medicijn hebt ingenomen of u pas bij de tandarts bent geweest. Veiligheid op vlak van transfusie is nauw verbonden met het respecteren van richtlijnen.
  2. Bloed wordt afgenomen door speciaal daartoe opgeleid personeel. Zij gebruiken steriel materiaal dat alleen voor u bestemd is en dat na gebruik weggegooid wordt. Op het moment van de prik, voelt u nauwelijks de naald. Het moment van de afname zelf is pijnloos.
  3. Na de bloedafname kunt u iets drinken. U voelt u niet moe of leeg, u kunt gewoon verder werken.
 
Elk jaar ontvangen 250 000 Belgen levensnoodzakelijke bloedproducten waarvan hun gezondheid en vaak ook hun leven afhangt. Iedereen kan, op een dag, geconfronteerd worden met een bloedtransfusie.
 
BLOED GEVEN HELPT!  Meer informatie op www.transfusion.be
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.