Cofely op de site van Tour &Taxis

CofelyServices Illu

Sinds 1 september beschikt Tour & Taxis over een full-time technieker die instaat voor het onderhoud van de site.

Tevens kan deze persoon  u ook van dienst zijn in geval van urgenties of technische problemen binnen uw organisatie.

Het uurtarief bedraagt €65,00 ex BTW.  U kunt hem contacteren via de receptie van het Koninklijk Pakhuis op het nummer : 02/426.12.22

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.