Mediaplanet

DE MEDIAPLANET MANIER

Mediaplanet is wereldwijd leider als uitgever van themabijlagen

Zet interesse om in actie in meer dan 25 steden, 17 landen, 14 talen en 3 continenten wereldwijd.

Interesse

Wij detecteren de onderwerpen die een rol spelen voor onze lezers; uw potentiële klanten. Dit doen we onder andere op het gebied van gezondheid, business, lifestyle en consumenten.

Inhoud

We werken samen met experts in de uitgeversbranche, belangrijke journalisten en zelfs beroemdheden, om zo tot een inspirerende, educatieve, leesbare inhoud te komen.

Distributie

We distribueren onze bijlagen en video’s bij vooraanstaande dagbladen en websites. Daarnaast zorgen we voor extra nevendistributie op onder andere conferenties, sociale media en bij verschillende vakbladen.

Actie

Door het juiste onderwerp met het beste distributiekanaal te combineren en de juiste content voor de juiste doelgroep te publiceren, maken we van onze lezers uw klanten. Zo  converteren wij interesse naar actie.

WIE WE ZIJN

Volgens een studie uit 2011 van het Content Marketing Institute, is content marketing een van de grootst groeiende domeinen met een stijgend aantal marketeers die vertrouwen op een content strategie. Waarom? Omdat het werkt!

90 procent van de B2B marketeers gebruikt, bewust of onbewust, een vorm van content marketing en 60 procent wil in de komende 12 maanden meer spenderen aan content marketing. De voornaamste doelstellingen van bedrijven bij content marketing zijn naamsbekendheid, klanten aantrekken en behouden. Al deze ambities worden waargemaakt met de hulp van Mediaplanet’ s themabijlagen en web- tv episodes.

Mediaplanet dicht de kloof tussen lezers en adverteerders door onafhankelijke en inspirerende themabijlagen en web- tv episodes – in meer dan 24 steden, 17 landen, 14 talen en 3 continenten in de wereld. We zoeken voordurend naar onderwerpen in gebieden zoals business & finance, green & society en health & technology die onze lezers, en uw toekomstige klanten, interesseren.

We werken samen met kranten, websites, associaties, beroemdheden, experts, journalisten en klanten om een begrijpbaar en educatief artikel aan te bieden in een boeiend en handig te lezen formaat.

Onze bijlagen motiveren lezers om hun woorden om te zetten in daden - om iets te doen aan hun problemen en uitdagingen. Onze distributiekanalen zijn de meest efficiënte manier om onze klanten in contact te brengen met hun doelpubliek. Kortom, we transformeren lezers in klanten door hun belangstelling om te zetten in actie.

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.