De Gouden Eeuw

Aan het eind van de 19e eeuw wordt België de vijfde grootste economische macht in Europa.

Stel u de onophoudelijke stroom voor van handelsgoederen die moet worden beheerd en geleid.

Tour & Taxis krijgt van de stad Brussel een terrein toegewezen ten noorden van het Kanaal, waar het Koninklijk Pakhuis dan het eerste grote gebouw is.
Vlakbij de haven en de nieuwe spoorweg en bij de invalswegen naar de stad krijgt het een eigen aanlegkade en een eigen spoorweg die dwars door het gebouw loopt.

In 1900 huldigt Koning Leopold II het bouwterrein in en 10 jaar later verrijst er het indrukwekkend architecturaal geheel dat we vandaag nog altijd kennen.
Het Koninklijk Pakhuis, zijn bijgebouwen en een Havenstation worden gebouwd onder leiding van de eigenaar NMBS. Dit gigantische inklarings- en opslagcomplex voor goederen van overal ter wereld wordt de centrale overslag voor de hoofdstad.

De architectuur van de gebouwen bewaart dit verhaal van intense economische en industriële activiteit.

Tour & Taxis kent zijn glorietijd in de jaren ’60 toen meer dan 3.000 mensen op het terrein werkzaam zijn, maar zijn bestaansreden valt weg als de Europese Unie haar grenzen opent.

De gebouwen raken verlaten en worden samen met het terrein verkocht.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.