Het Goederenstation

   In het begin van de 20ste eeuw bouwde de NMBS, die een deel van de site in haar bezit had, een nieuw Goederenstation dat dichter bij de haven lag.

Omdat er geen reizigers kwamen, maar enkel opslag- en transitogoederen in het Goederenstation opgeslagen werden, is het minder bekend dan het Centraal Station. 

Het Goederenstation werd ontworpen door de architecten Constant Bosmans en Henri Vandevelde.

Zij zagen het niet alleen groots, maar hadden ook oog voor detail.
Overal in het Goederenstation kunt u de plantenmotieven bewonderen.

De treinsporen zijn nog steeds zichtbaar en lopen door dit immens grote gebouw met een oppervlakte van 4 hectare.

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.