Geschiedenis

    
De naam Tour & Taxis is afkomstig van de familienaam Von Thurn und Tassis. Deze familie stichtte de Post en gebruikte de moerassige terreinen langs de haven als weide voor de paarden.
Tot in de 18de eeuw organiseerden zij de postverdeling vanuit Brussel.
Frans Von Tassis dokterde het originele systeem uit van “koeriers te paard”, die elkaar in elke stad aflosten. Zo hield deze beroemde familie 335 jaar lang de touwtjes in handen bij de Post.
Op het einde van de 19de eeuw werd België de vijfde economische macht in Europa. In Brussel werden talloze handelstransacties uitgevoerd en voortdurend transitogoederen verscheept. Daarom was een nieuwe haven een absolute noodzaak. Tour & Taxis leek de ideale plaats daarvoor: de site lag langs het kanaal, gaf uit op de poorten van de stad en was nog weinig verstedelijkt. Dus werden er haveninstallaties en spoorwegen aangelegd.
 
In 1910, een tiental jaar na de feestelijke opening van de werf door koning Leopold II, werden de prestigieuze gebouwen, het Koninklijk Pakhuis met de bijgebouwen en het Goederenstation dat werd gebouwd onder leiding van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de toenmalige eigenaar van dit terrein, voor het eerst in gebruik genomen.
 
Dit enorme complex voor de uitklaring en opslag van goederen werd het centrale knooppunt voor transitogoederen in de hoofdstad.
 
De bloeiperiode van Tour & Taxis situeerde zich in de jaren zestig, toen er meer dan 3.000 werknemers op de site werkten. Maar door de oprichting van de Europese douane enkele jaren later verloor de site haar bestaansreden. De gebouwen werden geleidelijk aan verlaten en uiteindelijk werd de site te koop gesteld.
 
 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.