Visie

Sinds 15 januari 2015 is Extensa 100% eigenaar van de site Tour&Taxis.
 
Extensa zal Tour&Taxis verder ontwikkelen op basis van de richtlijnen die in nauw overleg tussen het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de Stad Brussel zijn vastgelegd, met het oog op de creatie van een nieuwe gemengde stadswijk waar het aangenaam werken, wonen en ontspannen is in een groene en duurzame omgeving.
 
Extensa is gespecialiseerd in stadsuitbreiding en binnenstedelijke ontwikkelingen, onder andere de nieuwe stadswijk Cloche d'Or in Luxemburg Stad, Cederpark (Hasselt) en De Munt (Roeselare).
 
Extensa group NV is 100% eigendom van ackermans & van haaren.
 
 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.