Brafa

brafa LOGO 13

Brafa’13 – Op volle kracht!

Tour & Taxis - van 19 tot 27 januari 2013

Niet minder dan 128 exposanten uit twaalf verschillende landen, een twintigtal specialiteiten die enkele duizenden jaren van artistieke creatie bestrijken, tien jaar Tour & Taxis als thuisbasis, De Munt als eregast... Kortom, de Brussels Antiques & Fine Arts fair barst van hoogtepunten en verrassingen om steeds meer bezoekers te lokken. Duizend schatten zijn te ontdekken op de standen van internationale erkende specialisten, zowel in archeologie, primitieve kunsten, moderne en hedendaagse kunst, decoratieve kunsten van de 20ste eeuw, tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en kunstobjecten uit de 18de tot de 20 ste eeuw, maar ook … autografen of originele stripverhalen!

                                  www.brafa.be
 
 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.