Empact

Wie we zijn

Empact is een management consultancy organisatie in België die zich exclusief focust op transformatie. we staan voor een unieke benadering in dit domain: pragmatisch, veelzijdig en mens- en resultaatgericht.

Om elk type van transformatieproject op de meest geschikte manier te begeleiden, van strategie tot het operationele, human resources tot ICT gebruiken we een brede waaier aan competenties en vaardigheden.

Empact heeft op zeer korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd. we hebben sterke relaties met zeer grote klanten zoals bpost, Solvay, VRT,…

Wat we doen

Onze missie bestaat erin organisaties te helpen zichzelf te transformeren en hun visie te realiseren. We werken altijd in overleg met de klant om verandering te realiseren op een pragmatische manier.

We geloven dat uitstekende resultaten een maximum aan toewijding vereisen op elk niveau van een organisatie. Daarom hanteren we dan ook een totaalbenadering met gelijke aandacht voor elke dimensie van de organisatie: het bepalen van de richting, het upgraden van management systemen, het aanbrengen van operationele verbeteringen aanbrengen, het in beweging brengen van medewerkers en assets.

We geloven dat empathie en empowerment de sleutelelementen zijn voor engagement. Bij de start van onze projecten maken daarom altijd we tijd vrij om actief te luisteren naar onze klanten -empathie- om zo de werkelijke dynamiek van de organisatie te begrijpen. Vervolgens tekenen we een transformatie-strategie uit die de klant in de ‘driver’s seat’ plaatst van het project –empowerment-.

Een goede strategie is echter meer dan een PowerPoint presentatie. Echte en blijvende transformaties kunnen enkel plaatsvinden wanneer management en medewerkers zelf de ‘verandering’ in handen nemen. We vertalen ideeën naar begrijpelijke en concrete acties die leiden tot meetbare resultaten.

We bieden een compleet dienstenpakket, van het ontwerp van een marktstrategie in lijn met elke dimensie van uw business, tot de vertaling ervan in uitvoerbare stappen en operationele ondersteuning in elke fase van het proces.

We begeleiden transformatieprojecten van elke omvang, van KMO’s tot zeer grote bedrijven (> 10.000 medewerkers) en richten ons op uw volledige organisatie of slechts tot specifieke afdelingen. Ongeacht de omvang van het project, is onze voornaamste focus altijd de mens als drijfveer en drager van de verandering.

Empact transformatieproces bestaat uit vier essentiële stappen: het management aligneren met de strategie, het vertalen van de strategie naar uitvoerbare stappen, het uitrollen van de transformatie en het stimuleren van resultaten.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.