Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling voor Tour & Taxis
 
De bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling zijn waarden die Tour & Taxis steeds hoog in het vaandel gedragen heeft.

Die toewijding vertaalt zich in het treffen van algemene maatregelen voor alle gebouwen. Project T&T, de beheerder van de site, spoort daarom eventorganisaties, de bedrijven van het Koninklijk Pakhuis en de bezoekers aan om zich samen in te spannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om duurzaam verder te groeien.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.