Wat is duurzame ontwikkeling?

De term wordt op vele manieren beschreven, maar de meest courante definitie wordt gegeven in het Brundtlandrapport van 1987:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
 
Zo’n ontwikkeling breekt met de andere groeifilosofieën die vandaag nog steeds sociale en ecologische schade met zich meebrengen.
 
Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid, milieukwaliteit.
Daarom is het belangrijk volgende maatregelen te treffen: respect voor het milieu, voorkomen van verspilling van grondstoffen, vermindering van de afvalproductie, optimalisering van de productie, optimalisering van het energieverbruik.
 
Duurzame ontwikkeling blijft essentieel om de levenskwaliteit van toekomstige generaties op lange termijn te garanderen. 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.