De Sheds

   U bent er ongetwijfeld als eens geweest voor een evenement of een feestje, maar kunt u zich voorstellen dat deze plaats al meer dan honderd jaar oud is? 

De Sheds werden in 1903-1904 gebouwd volgens de plannen van architect Van Humbeek, op een totale oppervlakte van meer dan 17.410 m².

Van op de aangrenzende kaaien, waar vroeger de treinen hun goederen konden laden en lossen, kunt u het
verbazingwekkende zelfdragende metalen skelet bewonderen, een knap staaltje van techniek dat uniek is in de wereld. 

Dankzij het glas in het zaagdak wordt het daglicht mooi verspreid. In dit bouwkundig hoogstandje worden nu culturele evenementen, voorstellingen, beurzen en salons georganiseerd.

Als u door de tunnel loopt die het Koninklijk Pakhuis en de Sheds met elkaar verbindt, ontdekt u een totaal ander aspect van Tour & Taxis.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.