Duurzame mobiliteit

co2logic Tour & Taxis
De Parking en de compensatie van CO2 (Parking – CO2Logic).

Om de onderhouds- en beveiligingskosten te betalen is de eventparking van Tour & Taxis betalend.
€ 0,50 van het bedrag dat elke parkingbezoeker betaalt, wordt gebruikt voor het compenseren van de CO2-uitstoot.

Tour & Taxis gebruikt het geld om duurzame projecten in Afrika en Zuid-Amerika financieel te steunen in samenwerking met CO2Logic.

Zo ondersteunt Tour & Taxis een Tanzaniaans project van CO2Logic.
Dit project wil de afvalbergen verminderen in de straten van Dar es-Salaam, een grootstad met 2,5 miljoen inwoners. Het verwijderen van dit afval zal de geurhinder verminderen, de hygiëne verbeteren en de verspreiding van dysenterie en cholera tegenhouden.
Het afval wordt nadien behandeld en vernietigd op een milieuvriendelijke manier.
 
Dit project, officieel erkend door het uitvoerend comité van de VN en door Det Norske Veritas ( DNV),  zorgt ook voor belangrijke verbeteringen op vlak van werk- en leefomstandigheden.
Kortom, men streeft naar een meer duurzame toekomst voor de lokale bevolking van Tanzania.
 
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.