Auvibel

auvibelAuvibel is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een cvba die instaat voor de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken.

De vergoeding is van toepassing op toestellen die het kopiëren voor eigen gebruik mogelijk maken (bijvoorbeeld dvd-recorders) en op blanco dragers waarop geluidswerken en audiovisuele werken gekopieerd kunnen worden (bijvoorbeeld harde schijven, blanco cd-r’s, mp3-spelers). Ze wordt betaald door de fabrikanten, invoerders en intracommunautaire aankopers van desbetreffende producten, op de datum waarop ze op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.
Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.